História

Gym Štúdio Albert vzniklo v roku 1992 na pôde Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Už od svojho založenia bolo orientované najmä na kondičnú prípravu klientov (zameranú na udržanie zdravia, fyzickej aktivity a osobnej pohody – well being).

Okrem toho sa jeho zakladateľ a tréner v jednej osobe – František Albert venuje aj masážam zameraným najmä udržanie zdravého muskulo-skeletárneho systému. Taktiež zaznamenal úspechy na poli fyzioterapie, keď svojím profesionálnym prístupom dokázal zvrátiť mimoriadne nepriaznivý vývoj muskulo-skeletárneho aparátu u detí do 18 rokov. Taktiež sa venuje trénovaniu klientov v strednom a vyššom veku. Medzi klientov GSA patria aj ľudia starší ako 65 rokov.

Gym štúdio Albert v rámci formovania postavy uskutočňuje súťaže Za 100 dní do formy. Všetkým vekovým skupinám vytvára podmienky pre amatérske súťaženie v rámci klubu.

Členovia GSA súťažia na domácich i zahraničných športových podujatiach v silovom trojboji a tlaku na lavičke.

Vzhľadom na takúto rozmanitú paletu klientov sa GSA radí k štúdiám s najskúsenejším trénerským a cvičiteľským obsadením – nielen v Trnave.

Garanciou kvality služieb Gym štúdia Albert je aj neustále zvyšovanie erudície v danej problematike. Spolu so synom Matúšom úspešne pomáhajú pri rehabilitáciách klientom s DMO (detskou mozgovou obrnou) a rázštepom chrbtice.

V Gym štúdiu Albert pôsobí ako trénerka a konzultantka osobného rozvoja Zuzana Benková, majsterka Európy v silovom trojboji.

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Streda: 08:00-11:00 15:00-19:00
Piatok: 08:00-11:00 15:00-19:00
Nedeľa: 08:00-11:00 ZATVORENÉ


GYM Studio ALBERT je členom AWPC Slovakia AWPC Slovakia


Pulzná magnetoterapia